ثبت ۳۸ مورد آلودگی دریایی در آب‎های بوشهر ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

ثبت ۳۸ مورد آلودگی دریایی در آب‎های بوشهر

امسال ۳۸ مورد آلودگی نفتی در آب‎‌های استان رخ داده که در آخرین مورد، سواحل مناطق جنوبی استان تحت تاثیر عملیات نفتی کشورهای همسایه آلوده شده است.