کاربردهای انرژی هسته‌ای بومی؛ تولید “قارچ‌کش بیولوژیک” توسط محققان ایرانی ۲۷ آذر ۱۴۰۱

کاربردهای انرژی هسته‌ای بومی؛ تولید “قارچ‌کش بیولوژیک” توسط محققان ایرانی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران موفق به تولید محصول "قارچکش بیولوژیک تهیه شده از تریکودرمای جهش‌یافته با پرتوتابی با پرتو گاما" شده است؛ این محصول ثبت اختراع شده و برای کنترل بسیاری از بیماری‌های قارچی به کار می‌رود.