آیا افزایش آلودگی‌های محیطی بر تخریب لایه اوزن مؤثر بوده است؟ ۲۷ تیر ۱۴۰۱

آیا افزایش آلودگی‌های محیطی بر تخریب لایه اوزن مؤثر بوده است؟

همواره شاهد مطرح شدن موضوع تأثیرات آلودگی هوا بر تشدید تخریب لایه اوزن بوده‌ایم، اما سؤال اینجاست که این ادعا تا چه اندازه علمی است؟ یک کارشناس سازمان محیط زیست به این سؤال پاسخ می‌دهد.