نبض انرژی:معمای حل نشدنی تصفیه خانه و آلایندگی پساب ها در فردیس ۰۴ آذر ۱۳۹۹

نبض انرژی:معمای حل نشدنی تصفیه خانه و آلایندگی پساب ها در فردیس

مطالبه مردم شهرستان فردیس در زمینه احداث شبکه و تصفیه خانه فاضلاب؛ موضوعی نیست که قابل حل نباشد به ویژه آنکه تامین زمین که از اختیارات مسوولان محلی است و از سوی دیگر اعتبار پروژه هم مشخص شده است.