هشدار افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاهها/ “آلایندگی بیشتر” هدیه شوم “پرمصرفی گاز خانگی” ۰۱ دی ۱۳۹۹

هشدار افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاهها/ “آلایندگی بیشتر” هدیه شوم “پرمصرفی گاز خانگی”

بی تردید با وجود آمار مصرف بالای گاز در بخش خانگی، زمستان سال جاری، شاهد رشد مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع عمده کشور و در نتیجه آن، افزایش آلاینده های هوا خواهیم بود.