آیا فناوری نانو حریف کاهش آلاینده‌های زیستی محیطی می‌شود؟ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

آیا فناوری نانو حریف کاهش آلاینده‌های زیستی محیطی می‌شود؟

امروزه اکثر کشورها با استفاده از تکنولوژی و فناوری نوین تحول عظیمی را در عرصه کاهش معضلات آلاینده‌های زیست محیطی ایجاد کرده‌اند به گونه ای که با استفاده از فناوری نانو قادر به بهبود روش‌های ارزیابی مدیریت و کاهش خطرات برای محیط زیست شدند و فرصت هایی را برای تولید محصولات جدید و سالم فراهم ساخته‌اند.