شوک نفتی کشورهای فقیر را نابود می‌کند ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

شوک نفتی کشورهای فقیر را نابود می‌کند

قیمت بالای نفت و ضعف ارزهای داخلی در کشورهای درحال‌توسعه در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین، آسیب شوک نفتی در سال جاری میلادی را برای آنها مخرب‌تر می‌کند.