با هم برای زمین/ از تخریب طبیعت دست بر داریم ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
به مناسبت روز جهانی محیط زیست؛

با هم برای زمین/ از تخریب طبیعت دست بر داریم

مهم ترین وظیفه هر انسان برای حفظ محیط زیست، خودداری از تخریب آن است و باید در صورت دیدن چنین مواردی اقدامات فوری و لازم را انجام دهد. نتیجه دست به دست دادن همه حفظ محیط زیست است که تاثیر مستقیمی بر زندگی ما دارد.