بازرسان دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه کنند ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع بازرسان امور نفت:

بازرسان دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه کنند

رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع بازرسان امور نفت سازمان بازرسی از آن‌ها خواست با شناسایی دقیق بسترهای فساد، انجام آسیب شناسایی‌های لازم، ورود به موقع و پرهیز از سیاسی کاری، دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه کنند.

افزایش مصرف‌ بنزین و هشدار‌ کسری سوخت/ چرا طرح آزمایشی بنزین‌ در کیش موفق نبود ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

افزایش مصرف‌ بنزین و هشدار‌ کسری سوخت/ چرا طرح آزمایشی بنزین‌ در کیش موفق نبود

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به روند افزایش مصرف بنزین، گفت: مصرف در بهار امسال به بیش از 95 میلیون لیتر رسید و معمولا در مرداد و شهریور 10 میلیون لیتر در مقایسه با بهار افزایش مصرف داریم، که بر این اساس مصرف روزانه به 105 تا 110 میلیون لیتر می‌رسد و کشور دوباره وارد کسری بنزین خواهد شد.