انرژی‌های تجدیدپذیر قابل اتکا در شبکه های برق نیستند ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

انرژی‌های تجدیدپذیر قابل اتکا در شبکه های برق نیستند

یک کارشناس انرژی گفت: انرژی های تجدیدپذیر مساوی با انرژی پاک نیستند و به دلیل نامنظمی در تولید، به شبکه برق آسیب وارد می کنند و این آسیب باید با انرژی فسیلی (نیروگاه گازی) جبران شود.