طراحی نرم‌افزاری برای پیش‌بینی و جلوگیری از رسوب “آسفالتین” در چاه‌های نفت ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
توسط محققان دانشگاه امیرکبیر محقق شد

طراحی نرم‌افزاری برای پیش‌بینی و جلوگیری از رسوب “آسفالتین” در چاه‌های نفت

محققان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از کدنویسی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، نرم‌افزاری طراحی کردند که رسوب آسفالتین در چاه‌های نفت را پیش‌بینی می‌کند.

جلوگیری از انسداد مسیر جریان نفتی با افزودنی‌های نانو ساختار ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

جلوگیری از انسداد مسیر جریان نفتی با افزودنی‌های نانو ساختار

به منظور جلوگیری از ته‌نشینی مواد آلی سنگین در مخازن نفتی محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان افزودنی نانو ساختاری را تولید کردند که قادر است با کمترین میزان، مانع از پایداری این مواد در مخازن شود.