آب تهران سالم است/ممکن است برخی از مناطق مطلوبیت نداشته باشند ۲۱ آبان ۱۴۰۱

آب تهران سالم است/ممکن است برخی از مناطق مطلوبیت نداشته باشند

بختیاری گفت: آبی که وارد شبکه می‌شود کاملاً سالم و در چهارچوب استاندارد قرار دارد،در برخی از مناطق یک یا دو چاه دچار مشکلی شده و نشت پیدا کنند می تواند علت طعم بد آب در برهه ای از زمان باشد.