آزادسازی 1000 متر مربع از بستر رودخانه کن در تهران ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

آزادسازی 1000 متر مربع از بستر رودخانه کن در تهران

مدیر امور آب تهران بزرگ از آزادسازی حدود یک‌هزار متر مربع از بستر رودخانه کن از توابع شهرستان تهران خبر داد.