امسال حتي يك مورد قطعي برق به دليل كمبود توليد نداشته ايم/هفته بسيار گرمي پيش رو داريم ۰۲ تیر ۱۴۰۱
مديرعامل توانير

امسال حتي يك مورد قطعي برق به دليل كمبود توليد نداشته ايم/هفته بسيار گرمي پيش رو داريم

مديرعامل شركت توانير در برنامه صبح بخير ايران گفت: تاكنون ركورد مصرف 64هزار مگاواتي ثبت شده است.

نياز مصرف برق در تابستان امسال به 70 هزار مگاوات افزايش مي يابد ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
مديرعامل توانير در نشست تخصصي مديران صنعت برق

نياز مصرف برق در تابستان امسال به 70 هزار مگاوات افزايش مي يابد

مديرعامل توانير در خصوص وضعيت مصرف برق در تابستان امسال گفت: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، نياز مصرف برق در تابستان امسال به 70 هزار مگاوات خواهد رسيد كه اين ميزان نسبت به پيك سال گذشته 4.46 درصد رشد نشان مي دهد.