عضویت کامل ایران در شانگهای یک معامله برد-برد است ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

عضویت کامل ایران در شانگهای یک معامله برد-برد است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت کامل ایران در پیمان شانگهای می تواند ایران را از قدرت منطقه ای به قدرت جهانی تبدیل کند.