نگرانی بزرگترین شرکت نفتی جهان از تهدید حملات سایبری ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

نگرانی بزرگترین شرکت نفتی جهان از تهدید حملات سایبری

رئیس و مدیرعامل آرامکوی سعودی اعلام کرد حملات سایبری به همراه فجایع طبیعی و حملات فیزیکی، یکی از اصلی‌ترین ریسک‌هایی هستند که این غول نفتی با آنها روبروست.