جدی گرفتن خطر برق گرفتگی در راه‌اندازی کولرهای آبی ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کاشان:

جدی گرفتن خطر برق گرفتگی در راه‌اندازی کولرهای آبی

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کاشان گفت: بسیاری از شهروندانی که تخصص و تجربه‌ای در زمینه راه‌اندازی کولر و کار با برق ندارند، اقدام به راه‌اندازی کولر‌ها می‌کنند و همین بی‌توجهی موجب بروز حوادثی از جمله برق گرفتگی می‌شود.

مهار آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

مهار آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: عملکرد مطلوب منطقه در پاسخ به حوادث، نشان از بلوغ مدیریت شرایط اضطراری و فرماندهی حادثه در شرکت‌هاست.