آمبولانس برقی در ژاپن به کمک محیط زیست آمد ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

آمبولانس برقی در ژاپن به کمک محیط زیست آمد

سازمان آتش نشانی توکیو اولین آمبولانس برقی را به ناوگان خود اضافه می‌کند.