“آب‌های ژرف” دائماً در حال گردش و تجدیدپذیرند/ اثری از رادیواکتیو وجود ندارد ۱۲ مهر ۱۴۰۱

“آب‌های ژرف” دائماً در حال گردش و تجدیدپذیرند/ اثری از رادیواکتیو وجود ندارد

رئیس هیئت مدیره شرکت پیمانکار شیرین‌سازی آب‌های ژرف سیستان گفت: آب‌های ژرف به صورت پایدار وجود دارد، دائماً در حال گردش و تجدیدپذیر است همچنین در نتیجه آزمایشات ما هیچ اثری از رادیواکتیو در این آب‌ها پیدا نشد.

دستپاچگی برای استحصال آب‌های ژرف برای چیست؟ ۰۷ مهر ۱۴۰۱

دستپاچگی برای استحصال آب‌های ژرف برای چیست؟

رئیس سازمان محیط زیست در موضع گیری اخیرش درباره استحصال آبهای ژرف گفته است: با استحصال این منابع برای تامین آب شرب مشکلی نداشته و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز این منابع را راه حلی برای تامین آب مناطق کم آب دانسته است.

آیا آب‌های ژرف تجدیدپذیر نیستند؟! ۱۷ تیر ۱۴۰۱

آیا آب‌های ژرف تجدیدپذیر نیستند؟!

عضو شورایعالی محیط زیست نوشت: از نظر مهندسی حفاری، آزمایش‌های پمپاژ و کاروتاژ, هیچ مستندات قانع‌کننده‌ای در مورد احیاپذیری ذخایر آب ژرف در کشور وجود ندارد!