آب پایدار پایانه مرزی ریمدان و ۱۵ روستای دشتیاری از سد زیردان تأمین می‌شود ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
در قالب طرح جهاد آبرساني؛

آب پایدار پایانه مرزی ریمدان و ۱۵ روستای دشتیاری از سد زیردان تأمین می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از تامین آب پایدار پایانه مرزی ریمدان و ۱۵ روستای شهرستان دشتیاری از سد زیردان طی سال جاری خبر داد.