کارکردهای مثبت مراکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری ۰۹ آبان ۱۴۰۱

کارکردهای مثبت مراکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری

یک فعال محیط زیست با تشریح کارکردهای مثبت مراکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری گفت: مراکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری قلب تپنده بازیافت محسوب می‌شوند.

برای تحقق حقآبه هیرمند به افغانستان سفر می‌کنم ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
در حاشیه جلسه دولت مطرح شد وزیر نیرو:

برای تحقق حقآبه هیرمند به افغانستان سفر می‌کنم

وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: روسای جمهور ایران و ترکیه برای رفع نگرانی‌های ایران از اقدامات بالادست حوضه آبریز ارس توافق کردند.