احتمال قطعی آب در خیابان حکیم نظامی اصفهان بر اثر شکستگی لوله ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
سخنگوی آبفای استان اصفهان خبرداد؛

احتمال قطعی آب در خیابان حکیم نظامی اصفهان بر اثر شکستگی لوله

سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان از افت فشار و قطعی آب در خیابان حکیم نظامی شهر اصفهان به علت شکستگی لوله آب و ریزش شبکه فاضلاب خبر داد.