۱۲ اسفند ۱۳۹۷

قنات به عنوان یک فرهنگ

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: قنات فقط یک سازه پیچیده و استثنایی نیست بلکه یک فرهنگ و تمدن است و قنات مثل پدری است که موجب جمع شدن همه فرزندان دور هم می شود.