توضیح پیرامون ورود فاضلاب به ماملو/ سیلاب ۱۷.۵ میلیون متر مکعب به ذخایر آبی تهران اضافه کرد ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

توضیح پیرامون ورود فاضلاب به ماملو/ سیلاب ۱۷.۵ میلیون متر مکعب به ذخایر آبی تهران اضافه کرد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه بارندگی اخیر ۱۷.۵ میلیون متر مکعب به ذخایر آبی پایتخت اضافه کرد، گفت: طبق پیش بینی ها مهر و آبان بارندگی نداریم.