استحصال “آب ژرف” نمی‌تواند یک تفکر بلندمدت پایدار باشد ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

استحصال “آب ژرف” نمی‌تواند یک تفکر بلندمدت پایدار باشد

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: استحصال آب ژرف یک تفکر بلندمدتِ پایدار نیست.