جزیره‌های خلیج فارس شناسنامه‌دار می‌شوند/برگزاری کنوانسیون تهران اواخر مهر در کشور آذربایجان ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

جزیره‌های خلیج فارس شناسنامه‌دار می‌شوند/برگزاری کنوانسیون تهران اواخر مهر در کشور آذربایجان

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست از برگزاری کنوانسیون تهران پس از ۷ سال به میزبانی کشور آذربایجان از ۲۷ تا ۲۹ مهر در سطح وزرای محیط زیست خبر داد.