محبوس ماندن فت در ۴۰ دلار ۳۱ تیر ۱۳۹۹

محبوس ماندن فت در ۴۰ دلار

قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه تغییر چندانی نداشت و همچنان در بازه قیمت محدوده سه هفته گذشته محبوس ماند.

آب شرب اهواز وبا ندارد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
تکذیب شایعه

آب شرب اهواز وبا ندارد

آب شرب اهواز فاقد هرگونه مشکل کیفی است و روزانه مورد آزمایش کیفی قرار گرفته و تحت کنترل است.