وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور چگونه است؟ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور چگونه است؟

بحران آب بر سر سفره‌های زیرزمینی کشور سایه انداخته و آمار و ارقامی که درباره این منابع آبی اعلام می‌شود، چندان خوشایند نیست؛ به طوری‌ که طبق آخرین آمار، تمامی دشت‌های کشور با افت سطح منابع آب زیرزمینی مواجه هستند. ۴۰۵ دشت ایران در وضعیت ممنوعه است و ۱۷ دشت دیگر نیز در حال بررسی است که این موضوع بسیار هشداردهنده به نظر می‌رسد.

99.5 درصد آب زیرزمینی از 54 دشت ممنوعه در استان هرمزگان بهره برداری می گردد ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

99.5 درصد آب زیرزمینی از 54 دشت ممنوعه در استان هرمزگان بهره برداری می گردد

مدیرعامل شركت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: در مجموع از 74 دشت استان 20 دشت آزاد است که تنها نیم درصد بار آبی را به دوش می‌کشد و 99.5 درصد برداشت آب زیرزمینی از 54 دشت ممنوعه صورت می‌گیرد.