به خطر افتادن جان درختان مانگرو با افزایش سطح آب دریا ها ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

به خطر افتادن جان درختان مانگرو با افزایش سطح آب دریا ها

بر اساس یک مطالعه جدید، اگر میزان انتشار گازهای گلخانه ای کاهش پیدا نکند درختان مانگرو (که در اقلیم های گرم یافت می شوند) از افزایش سطح دریا ها تا سال 2050 زنده نخواهند ماند.