آب خلیج فارس کی به خراسان رضوی می‌رسد؟ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان پاسخ داد

آب خلیج فارس کی به خراسان رضوی می‌رسد؟

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به خراسان رضوی اکنون حدود هفت تا هشت درصد پیشرفت فیزیکی دارد.