رونق کسب و کارهای حوزه آب به «جهش تولید» می‌انجامد ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

رونق کسب و کارهای حوزه آب به «جهش تولید» می‌انجامد

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی گفت: انواع فرصت‌های فناوری حوزه‌های آب، خاک و محیط زیست به «جهش تولید» می‌انجامد.