موافقت دولت با تأمین اعتبار لازم برای رفع مشکل آب در استان اصفهان ۱۱ مهر ۱۴۰۱

موافقت دولت با تأمین اعتبار لازم برای رفع مشکل آب در استان اصفهان

موضوع تأمین اعتبار برای رفع مشکل آب در استان اصفهان، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت وزیران به ریاست رئیس جمهور، در دستور کار دولت قرار گرفت.