بیش از 7 میلیون متر مکعب آب وارد سد کوثر گچساران شد ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

بیش از 7 میلیون متر مکعب آب وارد سد کوثر گچساران شد

مدیر بهره برداری و نگهداری از سد کوثر گچساران گفت: بر اثر بارندگی تابستانه چند روز گذشته، بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آب وارد مخزن سد کوثر در گچساران شده است.