سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳ هزار میلیارد تومانی در بخش آب استان اردبیل ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
معاون برنامه‌ریزی آب منطقه‌ای اردبیل خبر داد

سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳ هزار میلیارد تومانی در بخش آب استان اردبیل

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل از امضای تفاهم‌نامه برای تامین مالی ۱۰ طرح اولویت‌دار نیمه تمام آبی این استان خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان در بخش آب استان اردبیل سرمایه خارجی جذب و تامین می‌شود.