دیپلماسی آب اولویت نخست وزارت نیرو است ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
وزیر نیرو:

دیپلماسی آب اولویت نخست وزارت نیرو است

وزیر نیرو با تشریح شرایط آب‌های مرزی کشور، این حوزه را یکی از اولویت‌های وزارت نیرو برشمرد و فعال شدن دیپلماسی آب را مورد تاکید قرار داد.