سران جهان برای تصویب معاهده حفاظت از اقیانوس‌ها گردهم می‌آیند ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

سران جهان برای تصویب معاهده حفاظت از اقیانوس‌ها گردهم می‌آیند

سران کشورها برای تصویب معاهده سازمان ملل متحد با هدف حفاظت از اقیانوس‌ها گردهم می‌آیند.