۱۰ خرداد ۱۴۰۱

آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به دهدز و روستاهای آن

مدیرعامل آبفا خوزستان از آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به شهر دهدز و روستاهای اطراف آن خبرداد.