کمک تصاویر ماهواره ای به تعیین میزان واقعی تبخیر آب در ایران ۲۱ تیر ۱۳۹۹

کمک تصاویر ماهواره ای به تعیین میزان واقعی تبخیر آب در ایران

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری داده‌های زمینی مورد نیاز برای صحت‌سنجی نقشه کاربری اراضی حوضه‌های آبریز کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، گفت: به زودی با کمک این نقشه‌ها میزان واقعی تبخیر آب مشخص می‌شود.