ذخایر آب سدهای کشور به 27.2 میلیارد متر مکعب رسید ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛ ​

ذخایر آب سدهای کشور به 27.2 میلیارد متر مکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 241 روز از سال آبی، تا 31 اردیبهشت‌ماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 27.20 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر7 درصد کاهش است.