اجرای پروژه‌های عمرانی مختلف برای حل مشکل آب ٣٠٠ شهر ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

اجرای پروژه‌های عمرانی مختلف برای حل مشکل آب ٣٠٠ شهر

وزیر نیرو با اشاره به آغاز طرح آبرسانی به بیش از ١٠ هزار روستا در قالب قرارگاه جهاد آبرسانی، گفت: پروژه‌های عمرانی مختلف برای رفع مشکل آب ٣٠٠ شهر در کشور تعریف شده است.

آبرسانی به ۴ روستای شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

آبرسانی به ۴ روستای شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کنگاور از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی پروژه آبرسانی به چهار روستای این شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۵۹۰ نفر خبر داد.

رسیدن آب شرب به ۶ میلیون روستایی  ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

رسیدن آب شرب به ۶ میلیون روستایی 

از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون، حدود شش میلیون نفر جمعیت روستایی از نعمت آب سالم برخوردار شدند و این در شرایطی است که با افزایش عوارض برق و هزینه بخشی از این سرمایه در حوزه آب‌رسانی روستایی، می‌توان به بهبود شرایط در این حوزه امیدوار بود.

خود کفایی در صنعت آب وبرق ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

خود کفایی در صنعت آب وبرق

وزیر نیرو گفت: در سال آینده با اذن مقام معظم رهبری برای سرعت دادن به اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده خواهیم کرد.