برنامه‌ریزی تامین آب 7138 روستا در پروژه جهاد آبرسانی ۱۸ تیر ۱۴۰۱

برنامه‌ریزی تامین آب 7138 روستا در پروژه جهاد آبرسانی

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: طی هماهنگی با وزارت نیرو تأمین آب 7138 روستا در قالب طرح جهاد آبرسانی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد قرارگاه امام حسن(ع) به عنوان هماهنگ‌کننده بالادستی عمل کرده و بسیج سازندگی به همراه سایر رده‌ها به عنوان مجری وارد کار شود.