آبرسانی با تانکر به روستاهای درگیر تنش آبی در حمیدیه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱
فرماندار شهرستان خبرداد:

آبرسانی با تانکر به روستاهای درگیر تنش آبی در حمیدیه

فرماندار شهرستان حمیدیه از آبرسانی با تانکر به روستاهای درگیر با تنش آبی در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۴ تانکر به صورت روزانه در بخش گمبوعه شهرستان حمیدیه به روستاهایی که با تنش آبی مواجه هستند، آبرسانی می‌کنند.