نقش استحصال آب در سازگاری با محیط زیست ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

نقش استحصال آب در سازگاری با محیط زیست

نهمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران شهریورماه سال جاری به‌صورت مجازی در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.