برای مقابله با سیلاب چه باید کرد؟ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

برای مقابله با سیلاب چه باید کرد؟

طراحی شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی و تعیین حد بستر قدیم رودخانه یا حریم رودخانه، تقویت پوشش گیاهی و اقداماتی همچون آبخوان‌داری و آبخیزداری از جمله راهکار‌های مقابله بهتر با سیل در شهر‌ها است.