دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه پالایشگاه‌ها تعلل کرد ۰۲ آذر ۱۳۹۸

دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه پالایشگاه‌ها تعلل کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بعد از اینکه قانون توسعه پالایشگاه‌ها را در مجلس تصویب کردیم، وزارت نفت دو ماه فرصت داشت آیین‌نامه اجرایی این طرح را بنویسد. متاسفانه اما هنوز این آیین‌نامه اجرایی به تصویب دولت نرسیده و در این زمینه تعلل صورت گرفته است.