ماهنامه نبض انرژی مرداد ماه ۹۸ - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی