ماهنامه نبض انرژی شهریور ماه ۹۸ - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی