گفتگو با فرهاد رجبی معاون بازرگانی پتروشیمی شازند - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی