نشست خبری مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی