فیلم/یاقوت کویر ایران - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی

فیلم/ آغازین روزهای بهار

 

https://www.instagram.com/tv/CAAtQiWn9sq/?igshid=1kwxze4hg0zj5

فیلم/یاقوت کویر ایران

دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض انرژی

دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض انرژی